Vermelding vervoerder

Communicatie gebeurt in de eerste plaats vanuit het merk RRReis. Vervoerders communiceren onder de merknaam RRReis, tenzij het om vervoerder specifieke communicatie gaat. Hanteer de volgende regels:

  • RRReis is altijd de hoofdafzender.
  • Bij vervoerder specifieke communicatie staat naast het RRReis logo de vermelding van de vervoerder altijd rechts in de onderhoek (2).
  • Bij consessie specifieke communicatie staat naast het RRReis logo de vermelding van het conssessiegebied altijd rechts in de onderhoek (2).
  • Vermelding vervoerder staat in de RRReis basiskleur Hemel blauw tenzij dat om technische redenen niet mogelijk is, dan is deze zwart.
  • Vermelding vervoerder staat altijd in hetzelfde percentage als het RRReis logo.

drukwerk richtlijnen

met vervoerder blauwmet vervoerder zwart

 

RRReis logo met productformule

  • Voor het RRReis logo met productformule geldt dezelfde maatvoering als het RRReis basislogo.

 

product RRReis logo

RRReis logo met productformule (met boundingbox)

 

product RRReis logo lijngebonden kleur

RRReis logo met productformule in lijngebonden kleur (met boundingbox)