Formulieren

  • Formulieren hebben een hoogte van 52 px.
  • Formulieren hebben een witte achtergrond met een inner-shadow (inset 0 1px 5px rgba(177,179,179,0.4)).
  • Placeholder teksten in formulieren zijn donker grijs (#565858) volgens WCAG 2.0 AA richtlijnen. Ingevulde teksten zijn zwart.
  • Formulieren hebben afgeronden hoeken van 4 px rondom.
  • Formulieren hebben een lichtgrijze (#737575) border van 1 px.
  • Geselecteerde option en checkboxen zijn Typografie Blauw

formulieren