Afzenderschap

  • Het RRReis logo staat altijd links in de onderhoek van het communicatiemiddel.  (1).
  • Rechts in de onderhoek kan de URL RRReis.nl vermeld worden. De URL staat op gelijke hoogte als het woord RRReis in het logo
  • Vermelding URL staat altijd in hetzelfde percentage als het RRReis logo. Kapitaalhoogte van het lettertype komt ongeveer overeen met de x-hoogte van de pay-off.
  • Bij vervoerder specifieke communicatie staat naast het RRReis logo de vermelding van de vervoerder altijd rechts in de onderhoek (2).
  • Bij communicatie vanuit RRReis met productformule staat het RRReis logo met productformule altijd links in de onderhoek (3). Voor HOV is de productformule paars, voor lijngebonden HOV staat de productformule in een van de lijngebonden kleuren. Dit is vastgelegd in basisbestanden.

drukwerk richtlijnen