Productformules

Uitgangspunt is dat vervoersconcepten waar mogelijk zoveel mogelijk onder het merk RRReis rijden zonder eigen productnaam. Dit om een te voorkomen dat reizigers straks door de bomen het bos niet meer zien. Daar waar een productformule zich dusdanig onderscheidt dat een eigen productnaam nodig is voor de reizigers om het concept te begrijpen bestaat de mogelijkheid om een productnaam aan het RRReis logo toe te voegen.

Voor de communicatie richting reizigers over deze productformules kijk op RRReis.nl/diensten.

De productnaam is Nederlandstalig en dient zo goed mogelijk weer te geven wat de dienstverlening inhoudt, zodat de reiziger bij voorkeur op basis van de productnaam het vervoersconcept begrijpt. Daarnaast is het streven waar mogelijk aan te sluiten bij landelijke productnamen voor soortgelijke productformules om herkenbaarheid voor de reiziger te verhogen. Kijk bij Merkarchitectuur onder welke huisstijl deze valt.

Download hier de benodigde bestanden voor drukwerk, online of materieel.

 

Productnaam

Huisstijl

Positionering

Onderscheidende productnaam

RRReis Basislogo

Regulier

RRReis staat voor betrouwbaar, toegankelijk en samenhangend openbaar vervoer in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel waarmee reizigers moeten kunnen zorgeloos waar ze ook heen gaan.

Een kwaliteitsproduct dat bijdraagt aan een schone leefomgeving.

Nee, regulier stad- en streekvervoer en scholierenlijnen.

comfortRRReis logo

HOV

ComfortRRReis staat voor snel extra comfortabel en rechtstreeks busvervoer tussen steden en/of stad en streek.

Ja, comfortRRReis maakt onderdeel uit van het OV op hoofdassen tussen economische kerngebieden.

ComfortRRReis wordt gekenmerkt door een hoge gemiddelde rijsnelheid met weinig stops, hoogwaardig comfort, een ontsluitende functie stad-stad en/of stad-dorp en 100 procent beschikbaarheid tijdens exploitatietijden van het OV.

Het concept comfortRRReis is dusdanig vorm gegeven dat reizigers hiervoor eventueel extra willen betalen ten opzichte van regulier stad- en streekvervoer.

Voor het bepalen van de productnaam ‘comfort’ is marktonderzoek gedaan onder reizigers en inwoners van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Hier scoorde de productnaam comfortRRReis het beste op de kenmerken van het vervoersconcept.

Lijngebonden HOV RRReis

Kleur gebonden HOV

ComfortRRReis staat voor snel extra comfortabel, rechtstreeks en intuïtief busvervoer door herkenbare kleuren. Busvervoer tussen steden en/of stad en streek.

Ja, zie comfortRRReis aangevuld met intuïtief reizen door herkenbare kleuren.

RRReis Basislogo

HOV
voor Intercity, RegioSprinter en RegioExpres
 

De treinen van RRReis staan voor snel, betrouwbaar, veilig, extra comfortabel, zorgeloos, duurzaam en prettig reizen over langere afstand tussen steden en knooppunten met waardevolle tijdsbeleving.

In de communicatie richting reizigers worden de landelijke productnamen gebruikt: Intercity, RegioSprinter en RegioExpres.

Op de treinen komt het algemene RRReis logo met de pay-off 'met ons mee'.

Ja, de treinen van RRReis maken onderdeel uit van het OV op hoofdassen tussen economische kerngebieden.

De treinen van RRReis worden gekenmerkt door een
hoge gemiddelde rijsnelheid met weinig stops, hoogwaardig comfort, een ontsluitende functie stad-stad en/of stad-dorp en 100% beschikbaarheid tijdens exploitatietijden van het OV.

Het concept RRReis is dusdanig vorm gegeven dat reizigers hiervoor eventueel extra willen betalen ten opzichte van regulier stad- en streekvervoer.

Het is voor de reizigers essentieel om op een knooppunt te weten of ze naar treinstation of busstation dienen te lopen, hiervoor worden bij de treinen van RRReis een aangegeven of dit gaat om een Intercity, RegioExpress (RE) of RegioSprinter (RS).

snelRRReis logo

Regulier

SnelRRReis staat voor snel extra comfortabel en rechtstreeks busvervoer tussen steden en/of stad en streek.

Ja, snelRRReis maakt onderdeel uit van het OV op hoofdassen tussen economische kerngebieden.

ComfortRRReis wordt gekenmerkt door een hoge gemiddelde rijsnelheid met weinig stops, hoogwaardig comfort, een ontsluitende functie stad-stad en/of stad-streek. Het verschil met comfortRRReis is dat snelRRReis niet 100% beschikbaar is tijdens exploitatietijden van het OV. Vanwege dit verschil wordt snelRRReis uitgevoerd in de reguliere RRReis huisstijl.

Het concept snelRRReis is dusdanig vormgegeven dat reizigers hiervoor eventueel extra willen betalen ten opzichte van regulier stad- en streekvervoer.

Voor het bepalen van de productnaam ‘snel’ is gekeken naar het vervoersconcept en wat de boodschap is die de reiziger dient te onthouden. Het betreft een snelbus.

buurtRRReis logo

Regulier

BuurtRRReis staat voor vervoer in en tussen de kleinere kernen met kleinere voertuigen volgens een vaste route en dienstregeling, met chauffeurs uit de eigen buurt.

Ja, buurtbus is een landelijk bekend concept.
Dienstverlening, reisrechten en marketingacties kunnen soms afwijken van regulier stad- en streekvervoer. Chauffeurs zijn vrijwilligers waardoor de dienstverlening anders kan zijn dan bij betaalde medewerkers van een vervoerder. Zijkanten en achterkanten van de bus mogen worden voorzien van reclame.

reserveerRRReis logo

Uitleg product reserveerRRReis

Regulier

ReserveerRRReis staat voor openbaar vervoer volgens een vaste route en dienstregeling welke van tevoren gereserveerd dient te worden.

Op grote stations kan zonder reservering worden ingestapt.

 

 

Ja, dat de reis voor dit vervoer vooraf gereserveerd dient te worden, is een voor de doelgroep essentieel onderscheid in de dienstverlening ten opzichte van regulier stad- en streekvervoer.

Dat het vervoer lijngebonden is, is een essentieel onderscheid in de dienstverlening ten opzichte van haltetaxiRRReis en flexRRReis. Vanwege de lijngebondenheid kan het voorkomen dat reizigers tussen de 2 haltes, van verschillende lijnen die relatief dicht bij elkaar liggen, via een overstappunt moeten reizen i.p.v. rechtstreeks. 

In Nederland was er geen passende productnaam was voor ‘reserveerRRReis’. Belbus voldeed niet omdat het de wens was dat ook online werd gereserveerd.

ReserveerRRReis omschreef het beste het concept.

flexRRReis logo

Uitleg product flexRRReis en haltetaxiRRReis

Regulier

Reserveer of bestel jouw rit tussen 2 haltes in een bepaald gebied.

FlexRRReis is niet lijngebonden, maar rijdt in een bepaalde plaats / regio kris kras tussen haltes van verschillende lijndiensten of specifieke flexRRReis-haltes.

Op bepaalde stations kan zonder reservering worden ingestapt. FlexRRReis sluit goed aan op de bus en/of trein en rijdt tijdens exploitatietijden OV wanneer en waar geen lijndienst rijdt.

 

 

Ja, de reis dient vooraf gereserveerd te worden. Daarnaast onderscheid flexRRReis zich van reserveerRRReis omdat flexRRReis flexibel rijdt tussen haltes van verschillende buslijnen en/of eigen flexRRReishaltes in een gebied. FlexRRReis is niet zoals reserveerRRReis lijngebonden. 

FlexRRReis kan worden gereden door beroepskrachten en door vrijwilligers.

Uit een merk- en associatieonderzoek in augustus 2023 kwam naar voren dat reizigers en inwoners de productnaam ‘flexRRReis’ beter vinden passen bij het concept dan ‘haltetaxiRRReis’.
 

 

haltetaxiRRReis logo

Uitleg product flexRRReis en haltetaxiRRReis

Regulier

Bestel jouw rit tussen 2 haltes in jouw reisgebied.

HaltetaxiRRReis is openbaar vervoer op bestelling die flexibel van halte naar halte rijdt.
De haltetaxi is niet lijngebonden, maar rijdt in een bepaalde regio kris kras tussen haltes van verschillende lijndiensten of specifieke haltetaxihaltes.

HaltetaxiRRReis sluit goed aan op de bus en/of trein en rijdt tijdens exploitatietijden OV wanneer en waar geen lijndienst rijdt. De haltetaxi rijdt ook tussen 2 haltes van reguliere lijndiensten als de reistijd veel korter kan.

Ja, de haltetaxi rijdt op bestelling. De haltetaxi rijdt via de snelste route van halte naar halte.

Wat niet afwijkt:
De haltetaxi deel je met andere reizigers.
De haltetaxi rijdt tijdens exploitatietijden van het OV.
De haltetaxi sluit goed aan op bus en/of trein.
Je rijdt in kleine voertuigen (8-persoonbussen en/of personenauto's).

Voor het bepalen van de productnaam ‘haltetaxi’ onder welke productnamen soortgelijke productformules in Nederland rijden.

Haltetaxi rijdt al elders in Nederland, voldoet aan de criteria voor RRReis productnamen en maakt voor de reiziger duidelijk wat het concept is.