Accordeon

  • Een ingeklapte accordeon heeft een witte achtergrond, een Typografie Blauw (#0071B3) tekstlabel en een naar beneden wijzende bracket.
  • Een uitgeklapte accordeon heeft een lichtblauwe (#EFF6FB) achtergrond en een naar boven wijzende bracket.
  • De typografie in een accordeon blijft ongeacht de status gelijk. Bij een toepassing in de navigatie blijft deze dus zwart of Typografie Blauw indien actief, in de footer blijft de typografie Intens Violet.
  • Accordeon elementen worden van elkaar gescheiden door middel van een 1 px border in de kleur #B1B3B3 aan de onderzijde.

accordeon menu

 

 

menu mobiel