Toepassing

Regulier

Communicatieuitingen maken altijd gebruik van de RRReis vormentaal en de basis huisstijlkleuren (er is een basisbestand).

Attentiekader
Er mag daarnaast gebruik gemaakt worden van een attentiekader in de vorm van een cirkel. Het attentiekader is nooit onderdeel van de vormentaal (functioneert bijvoorbeeld niet als knooppunt). Tekst in het attentiekader staat in kapitalen (hoofdletters), uitzondering hierop zijn de productformules. Het formaat van het kader is variabel, maar dient in verhouding te staan ten opzichte van de vormentaal en/of beeld.

drukwerk richtlijnen

(1) Voorbeeld alleen gebruik van vormentaal, geen beeld. RRReis.nl in de rechter benedenhoek.
(2) Maximaal gebruik van beeld met vormentaal. Zorg voor genoeg contrast. 
(3) Voorbeeld halve pagina beeld en vormentaal. Eventueel mag de vormentaal in het logo-gebied komen, beeld of kleurvlakken echter nooit. 
(4) Attentiekader

 

HOV

Communicatie-uitingen met HOV uitstraling maken altijd gebruik van een kleurvlak met kleurverloop en de vormentaal in zilver. 
De locatie van de kleuren in het verloop staan vast en staan onder een hoek van -12,2 graden. De locatie van de kleuren zijn als volgt:

  • Intens violet: 45%
  • Hemel blauw: 70%
  • Emerald groen: 85%

Hanteer de volgende regels bij het plaatsen van het kleurvlak:

  • Het kleurvlak staat altijd onderaan het communicatiemiddel tegen het logo-gebied aan.
  • Het kleurvlak heeft een minimale maat van 1/2 deel van het logo-gebied (het logo-gebied wordt vastgesteld aan de hand van het geplaatste logo op het juiste percentage)
  • Het kleurvlak heeft een maximale maat tot de helft van het vrije gebied.

drukwerk richtlijnen HOV

(1) Het kleurvlak met kleurverloop in minimaal formaat.
(2) Het kleurvlak met verloop loopt maximaal tot de helft van het communicatiemiddel.
(3) Kleurvlak en beeld hoeven elkaar niet te raken. Witruimte mag gebruikt worden. Het attentiekader kan in zilver of HOV kleurverloop geplaatst worden.

Lijngebonden HOV

Lijngebonden communicateiuitingen zijn gelijk aan HOV met als uitzondering de kleur van de vormentaal en productformule.

  • De vormentaal staat in de lijngebonden kleur.
  • De productformule staat in de lijngebonden kleur.

drukwerk richtlijnen HOV lijngebonden

(1) RRReis.nl in de rechter benedenhoek, in lijngebonden kleur.
(1b) Attentiekader in lijngebonden kleur. 

(2) Beeld sluit altijd aan op de lijngebonden kleur. 

(3b) Attentiekader mag ook in wit of zwart.