RRReis basislogo

Rondom het logo is een witruimte gedefiniëerd die vrij moet blijven van tekst. Deze vaste witruimte, ook wel boundingbox, is vastgelegd in de digitale bestanden van het logo. Het logo is beschikbaar in CMYK en RGB en in verschillende bestandsformaten geschikt voor print- en drukwerk en online.

basislogo rrreis

Het RRReis basislogo voor print- en drukwerk

 

Maatvoering logo in drukwerk

Het minimale formaat waarop het logo geplaatst kan worden is ?%. Vanwege de leesbaarheid is het niet toegestaan het basislogo op een kleiner formaat te plaatsen. 
Voor toepassing op A-formaten zijn vaste percentages gedefiniëerd:

  • A6 formaat > Logo op 55%
  • A5 formaat > Logo op 71%
  • A4 formaat > Logo op 100%
  • A3 formaat > Logo op 141%
  • A2 formaat > Logo op 200%
  • A1 formaat > Logo op 283%
  • A0 formaat > Logo op 400%

 

Maatvoering en positie logo op scherm

Toepassing van het logo op scherm, zoals website, online banners en TFT-schermen in bussen, vraagt om meer vrijheid. De boundingbox van het logo is een richtlijn en hoeft niet altijd gerespecteerd te worden, bijvoorbeeld waar de ruimte voor een logo zeer beperkt is. Ook de maatvoering van het logo is vrij.

 

Uitzonderingen en specials

In situaties waar het basislogo om technische redenen niet geplaatst kan worden kan uitgeweken worden naar de logovarianten. (zie bouwstenen en downloads)