Attentiebalk

Indien er een belangrijke mededeling is (op het moment van schrijven bijvoorbeeld het corona beleid) kan deze ondervangen worden door middel van een attentiebalk. Deze word direct onder de navigatiebalk geplaatst met een Attentie Oranje of Attentie Gele achtergrond. Voor een optimale leesbaarheid is de tekst in de attentiebalk zwart. Het is mogelijk om de attentiebalk op iedere pagina terug te laten komen.

attentie oranje

Attentie Oranje

RGB: 249/129/0

Hex: #F98100

attentie geel

Attentie Geel

RGB: 249/171/0

Hex: #F9AB00

attentiebalk

De attentiebalk word direct onder de navigatiebalk geplaatst.